رفتن به نوشته‌ها

آینده رهبری در عصر هوش مصنوعی « Fabbaloo

یک عنصر کلیدی در کتاب موضوع تغییر است. ابزارهای هوش مصنوعی تقریباً به طور قطع سرعت تغییر همه چیز را افزایش می دهند و بنابراین شرکت ها باید خود را حول موضوع تغییر تغییر جهت دهند.

انتخاب این هفته «آینده رهبری در عصر هوش مصنوعی» نوشته مارین ایوزیک و لوکا ایوزیک است.

بسیاری از «بازاندیشی‌ها» ارائه شده‌اند، که در آن رهبران می‌توانند نحوه تغییر بودجه، شرح شغل، تصمیم‌گیری و سایر عملکردهای معمول کسب‌وکار را در نتیجه فناوری هوش مصنوعی بررسی کنند.

رهبران آینده نگر متوجه خواهند شد که در نتیجه ابزارهای جدید هوش مصنوعی، چیزی اساسی در جهان در حال رخ دادن است و این تغییر و گاهی تغییر قابل توجه اجتناب ناپذیر است.

آینده رهبری در عصر هوش مصنوعی [Source: Amazon]

اگر کسب‌وکاری از هر نوعی را اداره می‌کنید، بسیار مهم است که عمیقاً در مورد تأثیرات هوش مصنوعی بر عملیات فکر کنید و استراتژی‌ها را بر اساس آن تنظیم کنید. این کتاب می تواند به شما در انجام این کار کمک کند.

ما یکی از همکاران آمازون هستیم و کمیسیون کمی از خریدهای واجد شرایط دریافت می کنیم. با بررسی این کتاب به پشتیبانی از سرویس خبری چاپ سه بعدی ما کمک کنید!

این کتاب به طور خاص بر این موضوعات تمرکز دارد. بخشی وجود دارد که پیشینه ای در مورد توسعه هوش مصنوعی و چگونگی ارتباط آن با «انقلاب های» قبلی ارائه می دهد. سپس این کتاب به تأثیرات کلی هوش مصنوعی بر نیروی کار، مهارت‌های مورد نیاز، تأثیرات اقتصادی و موارد دیگر می‌پردازد.

در این مورد باید چه کرد؟ آیا باید صبر کنیم و ببینیم چه می شود؟

این کتاب به این مشکل از دیدگاه رهبری می پردازد. رهبران شرکت باید عمیقاً مسیر صنعت خود را با توجه به قابلیت های جدید هوش مصنوعی در نظر بگیرند. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چگونه شرکت می تواند سازگار شود؟ سه دیدگاه آینده ارائه شده است: ارگانیک، اتوپیایی و دیستوپیایی.

هوش مصنوعی اخیراً در اخبار بوده است و از بین نمی رود. تحقیقات خود من نشان می دهد که استفاده و قابلیت های ابزارهای هوش مصنوعی همچنان و به سرعت افزایش می یابد.

از طريق آمازونمنبع

تأثیر ابزارهای پیشرفته هوش مصنوعی بر محیط های کاری و زندگی به طور کلی بدون شک بسیار عمیق خواهد بود. در برخی موارد، کل صنایع می توانند به روش های چشمگیری تغییر کنند. هیچ یک از ما آنقدر بزرگ نیستیم که بتوانیم اتفاقات انقلاب صنعتی را به یاد بیاوریم، اما می‌توانیم در آستانه چیزی مشابه باشیم – یا حتی قدرتمندتر.

منتشر شده در اخبار پرینتر و چاپ سه بعدی